Nowości

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ISSN 1733-8670 (Printed)

ISSN 2392-0378 (Online)

DOI PREFIX 10.17402

Drodzy Czytelnicy, wraz z nadejściem roku 2022 pojawiają się nowe oczekiwania, nowe cele i wyzwania. Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. W tym numerze przedstawiamy poglądy, opinie i wyniki badań z różnych obszarów badawczych. Artykuły zostały pogrupowane w następujące działy tematyczne: Civil Engineering and Transport, Material and Mechanical Engineering, Economics, Management and Quality Science and Information and Communication Technology.

Mam nadzieję, że prezentowane badania spotkają się z dużym zainteresowaniem, implikującym szerokie dyskusje, jak też inspirującym nowe badania nie tylko w omawianych obszarach badawczych, ale także wykraczające poza nie, dając impuls do analiz interdyscyplinarnych i heurystycznych.

Z poważaniem Izabela Dembińska (Redaktor Naczelny)

Czytaj więcej...

Szanowni Czytelnicy, jest to ostatni, czwarty numer (nr 68) naszego czasopisma w 2021 roku. W numerze zamieszczono dwanaście artykułów autorów z ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Artykuły poruszają różnorodne zagadnienia z następujących dziedzin nauki: Civil Engineering and Transport, Environmental Engineering, Mining and Energy, Material and Mechanical Engineering, Economics, Management and Quality Science and Information and Communication Technology.

Mamy nadzieję, że prezentowane badania spotkają się z dużym zainteresowaniem, zainspirują do dyskusji i będą impulsem do nowych badań.

Z serdecznymi pozdrowieniami, Izabela Dembińska (Redaktor Naczelna)

Czytaj więcej...

Z dniem 01.01.2022 nastąpi zmiana wysokości opłaty za publikację artykułu naukowego w Zeszytach Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie i będzie wynosićdla autorów: 

  • z Polski: 1200 PLN (w tym VAT) 
  • z innych krajów europejskich: 260 EUR (w tym VAT) 
  • z pozostałych części świata: 300 USD (w tym VAT)

Czytaj więcej...

 

W oparciu o Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przyjemnoscią informujemy, że nasze czasopismo otrzymało 70 punktów.

Link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

dr hab. Izabela Dembińska, prof. AMS
Redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie

Dla naszego czasopisma, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2021 jest rokiem sprzyjającym naszemu rozwojowi. W lutym Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniający 31 433 czasopism naukowych oraz recenzowane materiały z 1638 konferencji naukowych. Wśród 264 czasopism, którym podwyższono punktację, znalazło się Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. Obecnie nasze czasopismo ma przypisane 40 punktów oraz dyscypliny naukowe: inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. W październiku doszła do nas miła wiadomość, że nasze czasopismo w bazie ICI Journals Master List za rok 2020 otrzymało Wartość Index Copernicus (ICV) równą 100,00. W tym miejscu należą się podziękowania nie tylko Autorom, którzy chcą u nas publikować wyniki swoich badań, kształtując tym samym profil merytoryczny czasopisma, ale też i całemu zespołowi Wydawnictwa, który włożył dużo pracy, by przygotować SJMUS do oceny nowej Wartości Index Copernicus.

dr hab. Izabela Dembińska, prof. AMS

Redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie

Drodzy Czytelnicy,  

Oddajemy do rąk czytelników trzeci numer w 2021 roku (No. 67) naszego czasopisma, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. W tym numerze zaprezentowano rezultaty badań oraz poglądy autorów w następujących obszarach: Inżynieria lądowa i transport, Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Inżynieria materiałowa i mechaniczna, Ekonomia i nauki o zarządzaniu i jakości oraz Technologie informacyjno-komunikacyjne.  

W sekcji Inżynieria lądowa i transport przedstawiamy dwa artykuły. Głównym celem badań w pierwszym opracowaniu było zidentyfikowanie i zaproponowanie nowych narzędzi oceny ryzyka. Przedmiotem zainteresowania w drugim opracowaniu są drony i możliwości ich wykorzystania w sektorze morskim przez różne podmioty, m.in. towarzystwa klasyfikacyjne, stocznie, misje poszukiwawczo-ratownicze (SAR).  

W sekcji Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. przedstawiamy artykuł omawiający metody przetwarzania odpadów w kontekście wskazania najlepszej metody powtórnego przetwarzania (recyklingu) poliuretanu (PUR).  

Sekcję Inżynieria materiałowa i mechaniczna wypełniają dwa artykuły. W pierwszym opracowaniu zbadano wpływ długości i wysokości klina rufowego na opór i przegłębienie kadłuba do ślizgu na wodzie spokojnej. Celem Autora drugiego opracowania było wykrycie i analiza porowatości w kompozytach za pomocą badań mikroskopowych i submikroskopowych.  

W części Ekonomia i nauki o zarządzaniu i jakości prezentujemy trzy artykuły. Autor pierwszego opracowania zauważa, że postępująca nieprzewidywalność zmian społeczno-gospodarczych czy biologicznych (np. pandemia SARS-CoV-2/COVID 19), wielokierunkowy charakter ich oddziaływania, zmienność ich natężenia oraz niepewność w szacowaniu potencjalnych skutków utrudniają stabilne funkcjonowanie łańcuchów dostaw. To stwierdzenie dało asumpt do podjęcia próby przedstawienia przykładowego zestawu oczekiwań wobec współczesnych łańcuchów dostaw, które są szczególnie adekwatne do pojawiających się wyzwań rynkowych w postaci megatrendów zagrożeń i warunków, także tych szczególnie podkreślanych podczas SARS-CoV-2/COVID-19 pandemia. Przedmiotem badań w drugim opracowaniu była zależność między cechami popytu na dobra konsumpcyjne a opłacalnością strategii zakupowej, dotyczącej zarówno źródła zaopatrzenia, jak i technologii transportu. W trzecim opracowaniu problemem badawczym był coaching zespołowy. Celem było przedstawienie procesu rozwoju zespołu w oparciu o Model High Performance Team Coaching.  

W sekcji Technologie informacyjno-komunikacyjne przedstawiono opracowanie dotyczące wykorzystania sztucznych sieci neuronowe (ANN) jako narzędzia do rozwiązywania problemów klasyfikacji obrazów.  

Z serdecznymi pozdrowieniami, Izabela Dembińska (Redaktor Naczelna) 

Czytaj więcej...