Słowo wstępu do numeru 67(139)/2021

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ISSN 1733-8670 (Printed)

ISSN 2392-0378 (Online)

DOI PREFIX 10.17402

Drodzy Czytelnicy,  

Oddajemy do rąk czytelników trzeci numer w 2021 roku (No. 67) naszego czasopisma, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. W tym numerze zaprezentowano rezultaty badań oraz poglądy autorów w następujących obszarach: Inżynieria lądowa i transport, Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Inżynieria materiałowa i mechaniczna, Ekonomia i nauki o zarządzaniu i jakości oraz Technologie informacyjno-komunikacyjne.  

W sekcji Inżynieria lądowa i transport przedstawiamy dwa artykuły. Głównym celem badań w pierwszym opracowaniu było zidentyfikowanie i zaproponowanie nowych narzędzi oceny ryzyka. Przedmiotem zainteresowania w drugim opracowaniu są drony i możliwości ich wykorzystania w sektorze morskim przez różne podmioty, m.in. towarzystwa klasyfikacyjne, stocznie, misje poszukiwawczo-ratownicze (SAR).  

W sekcji Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. przedstawiamy artykuł omawiający metody przetwarzania odpadów w kontekście wskazania najlepszej metody powtórnego przetwarzania (recyklingu) poliuretanu (PUR).  

Sekcję Inżynieria materiałowa i mechaniczna wypełniają dwa artykuły. W pierwszym opracowaniu zbadano wpływ długości i wysokości klina rufowego na opór i przegłębienie kadłuba do ślizgu na wodzie spokojnej. Celem Autora drugiego opracowania było wykrycie i analiza porowatości w kompozytach za pomocą badań mikroskopowych i submikroskopowych.  

W części Ekonomia i nauki o zarządzaniu i jakości prezentujemy trzy artykuły. Autor pierwszego opracowania zauważa, że postępująca nieprzewidywalność zmian społeczno-gospodarczych czy biologicznych (np. pandemia SARS-CoV-2/COVID 19), wielokierunkowy charakter ich oddziaływania, zmienność ich natężenia oraz niepewność w szacowaniu potencjalnych skutków utrudniają stabilne funkcjonowanie łańcuchów dostaw. To stwierdzenie dało asumpt do podjęcia próby przedstawienia przykładowego zestawu oczekiwań wobec współczesnych łańcuchów dostaw, które są szczególnie adekwatne do pojawiających się wyzwań rynkowych w postaci megatrendów zagrożeń i warunków, także tych szczególnie podkreślanych podczas SARS-CoV-2/COVID-19 pandemia. Przedmiotem badań w drugim opracowaniu była zależność między cechami popytu na dobra konsumpcyjne a opłacalnością strategii zakupowej, dotyczącej zarówno źródła zaopatrzenia, jak i technologii transportu. W trzecim opracowaniu problemem badawczym był coaching zespołowy. Celem było przedstawienie procesu rozwoju zespołu w oparciu o Model High Performance Team Coaching.  

W sekcji Technologie informacyjno-komunikacyjne przedstawiono opracowanie dotyczące wykorzystania sztucznych sieci neuronowe (ANN) jako narzędzia do rozwiązywania problemów klasyfikacji obrazów.  

Z serdecznymi pozdrowieniami, Izabela Dembińska (Redaktor Naczelna) 

Czytaj więcej...